ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Με το άρθρο 100Α του Συντάγματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ως μεγάλο σώμα της διοίκησης, καθίσταται συνταγματικά προβλεπόμενος και κατοχυρωμένος θεσμός. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ( Ν.Σ.Κ.) αποτελεί ενιαία, ανώτατη Αρχή του Κράτους και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 1, Ν 3086/2002).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
22
ΜΑΪ
Συνάντηση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου Την Τρίτη, 19 Μαΐου 2020, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, δέχθηκε τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κ. Ιωάννη-Κωνσταντίνο Χαλκιά, ο οποίος την ενημέρωσε για θέματα λειτουργίας του ΝΣΚ και ιδίως για θέματα επιτάχυνσης και απλοποίησης της λειτουργίας του, καθώς και για τις υποθέσεις που το ΝΣΚ χειρίζεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).
17
ΜΑΪ
Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ με αριθμό 190/2020 για την εφαρμογή μέτρων περιορισμένης λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 31-05-2020 Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ με αριθμό 190/2020 για την εφαρμογή μέτρων περιορισμένης λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 31-05-2020.
14
ΜΑΪ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΝΣΚ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Την Τετάρτη 13 Μαΐου 2020, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κ. Ιωάννη-Κωνσταντίνου Χαλκιά, με τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά στις δραστηριότητες των λειτουργών του ΝΣΚ σε δικαστικό, γνωμοδοτικό και διοικητικό επίπεδο. Επίσης, εκτέθηκαν οι άμεσοι στόχοι του ΝΣΚ, στο πλαίσιο της προσπάθειας απλοποίησης και επιτάχυνσης της λειτουργίας του, ευρύτερης χρήσης της αρμοδιότητάς του για εξωδικαστική και συμβιβαστική επίλυση διαφορών, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των ηλεκτρονικών και ψηφιακών υπηρεσιών του και ενίσχυση των Γραφείων που χειρίζονται υποθέσεις με άμεσο αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του Κράτους και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.