ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Με το άρθρο 100Α του Συντάγματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ως μεγάλο σώμα της διοίκησης, καθίσταται συνταγματικά προβλεπόμενος και κατοχυρωμένος θεσμός. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ( Ν.Σ.Κ.) αποτελεί ενιαία, ανώτατη Αρχή του Κράτους και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 1, Ν 3086/2002).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
12
ΑΠΡ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης μετάταξης στο Δικαστικό Γραφείο Σύρου του ΝΣΚ
11
ΑΠΡ
Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 127/2021 για την εφαρμογή μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 19-4-2021. Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 127/2021 για την εφαρμογή μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 19-4-2021.
08
ΑΠΡ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοίνωση - πρόσκληση ενδιαφέροντος σε δικηγόρους για την εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στην διαιτητική διαφορά στο London Court of International Arbitration (L.C.I.A.) μεταξύ της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε." και των Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. και Ελληνικής Δημοκρατίας καθώς και υποβολή σχετικών οικονομικών προσφορών.