ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Με το άρθρο 100Α του Συντάγματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ως μεγάλο σώμα της διοίκησης, καθίσταται συνταγματικά προβλεπόμενος και κατοχυρωμένος θεσμός. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ( Ν.Σ.Κ.) αποτελεί ενιαία, ανώτατη Αρχή του Κράτους και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 1, Ν 3086/2002).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
29
ΜΑΡ
Επιδόσεις στην ΚΥ του ΝΣΚ κατά το διάστημα της προσωρινής μερικής αναστολής Α) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ. Β) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΣΚ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ. Γ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΛΠ.
29
ΜΑΡ
Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ για την εφαρμογή των μέτρων περιορισμένης λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 127/2020 για την εφαρμογή των μέτρων περιορισμένης λειτουργίας του ΝΣΚ έως και 10-04-2020 που επιβλήθηκαν με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Δικαιοσύνης, με αριθμό 124/2020 (Β' 1080) και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του. Συνημμένο στην απόφαση και Παράρτημα με το προσωπικό ασφαλείας της ΚΥ ΝΣΚ κατά τον χρόνο της προσωρινής μερικής αναστολής λειτουργίας της ΚΥ ΝΣΚ.
18
ΜΑΡ
Απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 122/2020 για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για τις ημερομηνίες από 18-3-2020 έως 27-03-2020,προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και να προστατευθεί η υγεία των εργαζομένων και των ευπαθών ομάδων Δείτε εδώ την Απόφαση και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της στο οποίο περιλαμβάνεται ο ελάχιστος αριθμός προσωπικού ασφαλείας και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μονάδων της ΚΥ ΝΣΚ οι οποίες είναι διαθέσιμες για τυχόν επικοινωνία.