ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Με το άρθρο 100Α του Συντάγματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ως μεγάλο σώμα της διοίκησης, καθίσταται συνταγματικά προβλεπόμενος και κατοχυρωμένος θεσμός.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ( Ν.Σ.Κ.) αποτελεί ενιαία, ανώτατη Αρχή του Κράτους και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 3, Ν 4831/2021).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
25
ΟΚΤ
Ευχαριστήρια επιστολή του Δημάρχου Βόρειας Κέρκυρας προς την Πρόεδρο του ΝΣΚ Με αφορμή την άμεση ανταπόκριση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο αίτημα του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για τον ορισμό μέλους του ΝΣΚ, ως Προέδρου της Επιτροπής για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου, με σχέση έμμισθης εντολής, στον παραπάνω Δήμο, ο Δήμαρχος, Γεώργιος Μαχειμάρης απέστειλε την ευχαριστήρια επιστολή, με ημερομηνία 20 Οκτωβρίου 2021.
25
ΟΚΤ
Απόφαση της Προέδρου του ΝΣΚ, για την εφαρμογή μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 8-11-2021 Απόφαση της Προέδρου του ΝΣΚ, για την εφαρμογή μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του κύριου και διοικητικού προσωπικού του, έως και 8-11-2021.
15
ΟΚΤ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό δύο δικηγόρων του Ελληνικού Δημοσίου στην έδρα του Πρωτοδικείου Άμφισσας, για μια τριετία.