e-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (e-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

1.  ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ (ΦΥΣΙΚΑ ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ή ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ)

Με βάση την υπ' αριθ. 272/ 19-6-2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 2763) και στo πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-goverment), οι ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, υποβάλλουν εφεξής τις οποιασδήποτε φύσης αιτήσεις τους προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, για την εξώδικη αναγνώριση απαιτήσεων τους ή τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών μεταξύ αυτών και του Δημοσίου, ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή πύλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ώστε να μην είναι, πλέον, απαραίτητη η επίσκεψη σε αυτό.

Για την ταυτοποίηση και την ηλεκτρονική υποβολή, απαιτείται ο αιτών-ιδιώτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) είτε να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του taxisnet, μέσω του μηχανισμού πιστοποίησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων - Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του στις υπηρεσίες taxisnet, είτε να είναι πιστοποιημένος, μέσω της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης Ermis, χρησιμοποιώντας, αντίστοιχα, τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης Ermis που του έχουν χορηγηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση που κατατίθεται ηλεκτρονικά στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την εξώδικη αναγνώριση απαιτήσεων ή τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών με το Δημοσίου, διακόπτει την παραγραφή των αξιώσεων σύμφωνα με όσα εκάστοτε προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), σε συνδυασμό µε τις διατάξεις του ν. 3086/2002, αλλά δεν επιφέρει οποιαδήποτε διακοπή της παραγραφής η κατάθεση αίτησης εφ' όσον για την αξίωσή του αιτούντος δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως ιδίως όταν η αξίωση εγείρεται κατά ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, με αποτέλεσμα την αδυναμία του ηλεκτρονικού συστήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να υποδεχθεί ηλεκτρονική αίτηση ιδιώτη, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εκδίδει και αναρτά ψηφιακή βεβαίωση σχετικά την εν λόγω αδυναμία.

Για τη διευκόλυνσή σας κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να ακολουθούνται τα βήματα που αναφέρονται εδώ

 

2. ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

Με βάση το άρθρο 5 της υπ' αριθ. 124/2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργού Οικονομικών, Υγείας και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β' 1080/28-03-2020), κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων των άρθρων 1 και 2 ή και τυχόν παράτασής τους, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της ΚΥΑ αυτής, επιδόσεις δικαστικών αποφάσεων, δικογράφων και λοιπών εγγράφων προς το ΝΣΚ, για το Δημόσιο καθώς και για τις Ανεξάρτητες Αρχές, τα ΝΠΔΔ και γενικότερα τους φορείς, των οποίων η νομική τους υπηρεσία διεξάγεται από το ΝΣΚ, επιτρέπονται εφόσον αφορούν σε εργασίες ή νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, που δεν έχουν ανασταλεί σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/15-3-2020 (ΦΕΚ Β' 864) ή με άλλη ΚΥΑ που θα εκδοθεί σε τροποποίηση ή σε αντικατάσταση της παραπάνω. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ, κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων των άρθρων 1 και 2 ή και τυχόν παράτασής τους, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της ΚΥΑ αυτής, οι κατά το άρθρο 5 επιτρεπόμενες επιδόσεις προς το ΝΣΚ για το Δημόσιο καθώς και για τις Ανεξάρτητες Αρχές, τα ΝΠΔΔ και γενικότερα τους φορείς, των οποίων η νομική τους υπηρεσία διεξάγεται από το ΝΣΚ, διενεργούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και ειδικότερα οι σχετικές επιδόσεις που διενεργούνται από δικαστικούς επιμελητές (πλην εκείνων των δικαστηρίων) γίνονται ηλεκτρονικά, με τη χρήση της ηλεκτρονικής πύλης e-Υπηρεσίες του  ΝΣΚ που τηρείται στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους http://www.nsk.gr, και με τη χρήση των κωδικών τους στο taxisnet.

Για την ταυτοποίηση και την ηλεκτρονική υποβολή, απαιτείται ο δικαστικός επιμελητής να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του taxisnet, μέσω του μηχανισμού πιστοποίησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων - Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής του στις υπηρεσίες taxisnet που του έχουν χορηγηθεί.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, με αποτέλεσμα την αδυναμία του ηλεκτρονικού συστήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να υποδεχθεί ηλεκτρονική αίτηση δικαστικού επιμελητή για επίδοση, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εκδίδει και αναρτά ψηφιακή βεβαίωση σχετικά την εν λόγω αδυναμία.

Για τη διευκόλυνσή σας κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να ακολουθούνται τα βήματα που αναφέρονται εδώ

 

Εισαγωγή μέσω Γ.Γ.Π.Σ.
(με προσωπικούς κωδικούς taxisnet)
Εισαγωγή μέσω της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης Ermis
(με προσωπικούς κωδικούς Ermis)