Διαγωνισμός 2019 για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Δοκιμών Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Ν.Σ.Κ.
Ημερομηνία Έναρξης :25/02/2019
Κατάσταση : Σε Εξέλιξη