Διαγωνισμός 2013 για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Δοκιμών Δικαστικών Αντιπροσώπων στο Ν.Σ.Κ.
Ημερομηνία Έναρξης :12/11/2013
Κατάσταση : Έληξε