Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή". Ο Σχηματισμός Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ (στοιχεία επικοινωνίας τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr) είναι αρμόδιος προς ενημέρωση παντός ενδιαφερόμενου, περί του αν μια γνωμοδότηση έχει γίνει ή όχι αποδεκτή.»
Αναζήτηση γνωμοδοτήσεων
Στη σελίδα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από το 1951 μέχρι και σήμερα, χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια αναζήτησης.  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΤΟΣ
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ( ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΗΜΜΑΤΩΝ )
ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα